Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Like mother .... like daughter "Flamingos!!!"

Advice from a 

FLAMINGO

Wade into life
Stand out in a crowd
Spend time with your flock
Find the right balance
Show your true colour
Keep your beak clean
Don't be afraid to get your feet wet! 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου